Fr. Nielsen & Søn A/S
er spændende ideer og kreative løsninger og alle vore dygtige medarbejdere er din garanti for det gode solide håndværk

Ring på telefon 8652 1288
og oplev
kvalitet og service...

Vil du være sikker på at få udbedret eventuelle fejl og mangler, uden at du lider økonomisk tab, er det ikke ligegyldigt hvilken virksomhed, du vælger. Kun virksom-heder, der er medlem af Dansk Byggeri, og tilknyttet Byggeriets Ankenævn er dækket af en garantiordning.
Se mere på:

 


Malerfirma Fr. Nielsen & Søn A/S er naturligvis medlem
af Dansk Byggeri og tilknyttet Bygggeriets Ankenævn.
Din bedste garanti og sikkerhed.

Se mere på: 

Malerfirma Fr. Nielsen & Søn A/S / Finlandsvej 4 / 8660 Skanderborg / Tlf. 8652 1288 / info@fr-nielsen.dk