Har du spørgsmål? Ring idag på
8652 1288

Begiveheder i Malerfirma Fr. Nielsen & Søn A/S

29. september 1884 får malermester Jørgen Nielsen Borgerbrev, hvilket betragtes som den officielle startdato.  

l 1905 dør Jørgen Nielsen. Enken Severine driver malerfirmaet videre sammen med sin søn Frederik, efter han havde "gået" på valsen i 3 år. 

l 1940 dør Severine og Frederik Nielsen overtager forretningen.

Frederik Nielsen var gift med Cecilie Charlotte. Sammen fik de 3 børn, Betty, Jørgen og Erik.

Betty Nielsen blev uddannet ved Skanderborg kommune og passede ved siden af regnskaberne i malerfirmaet, helt op til midten af tredserne. 

Frederik Nielsen døde i 1961, hvorefter Jørgen Nielsen overtog malerfirmaet.

Den anden søn, Erik Nielsen, blev ansat hos Frederik Nielsens ven Malermester Herm. Rasmussen, som drev malerfirma i Silkeborg, (De havde bl. a. mødt hinanden, da de som navere gik på valsen)

l dag er det et af Erik Nielsen's børn, der driver dette firma videre. 

Læs Frederik Nielsens spændende beretning om tiden på valsen.... 

Jørgen Nielsen driver firmaet videre indtil 1980, hvor Lars K. Nielsen køber og overtager malerforretningen og efter at have drevet virksomheden fra adressen Adelgade 65 i 113 år, flytter Lars firmaet til en nyerhvervet ejendom i Skanderborgs industrikvarter. 

Malerfirmaets daglige drift foretages i dag af Malermester Per Dalentoft. 
Ejerskabet er fordelt mellem Lars K. Nielsen (Slotsholmen A/S) og Herm. Rasmussen A/S fra den anden gren af familien Nielsen i Silkeborg. 

Familiefællesskabet der i mange år har været mellem de to virksomheder, er i dag udvidet til også at omfatte fælles ejerskab.


Adelgade 65


Jørgen Nielsen


Frederik Nielsen


Jørgen Nielsen