Har du spørgsmål? Ring idag på
8652 1288

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for kunder

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger vi har modtaget om dig.   
Du finder vores kontaktoplysninger her:

Malerfirma Fr. Nielsen A/S

Cvr.nr.: 10 59 70 72

Finlandsvej 4

8660 Skanderborg

Selskabet kan kontaktes på telefonnummer 86 52 12 88 eller e-mail: info@fr-nielsen.dk

Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger til følgende formål:

  • Administration af din relation til os som kunde
  • Udsendelse af fakturaer, kontoudtog m.m.
  • Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger:

  • Opfyldelse af aftaleloven.
  • Opfyldelse af bogføringsloven.
  • Interesse i forhold til at administrere dine oplysninger som kunde hos os.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om vores kunder:

  • Kontaktoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CVR-nummer, EAN-nummer m.m.
  • Betalingsoplysninger såsom kontonummer

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan fx være leverandører af softwareløsninger
  • Advokater, revisorer og andre rådgivere

Overførsel til modtagere i tredjeland

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i tredjelande.

Hvor stammer oplysningerne fra?

Oplysningerne er afgivet i forbindelse med etablering og håndtering af kundeforhold.

Dine rettigheder

På Datatilsynets hjemmeside kan du læse mere om dine rettigheder: www.datatilsynet.dk
Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde hvorpå vi behandler dine persondata.  Du finder ligeledes datatilsynets oplysninger på www.datatilsynet.dk