Begivenheder i Malerfirma Fr. Nielsen & Søn A/S

Adelgade 65

29. september 1884

- får malermester Jørgen Nielsen Borgerbrev, hvilket betragtes som den officielle startdato.

Jørgen Nielsen

l 1905

- dør Jørgen Nielsen. Enken Severine driver malerfirmaet videre sammen med sin søn Frederik, efter han havde "gået" på valsen i 3 år.

Frederik Nielsen

l 1940

- dør Severine og Frederik Nielsen overtager forretningen.

Frederik Nielsen var gift med Cecilie Charlotte. Sammen fik de 3 børn, Betty, Jørgen og Erik.

Betty Nielsen blev uddannet ved Skanderborg kommune og passede ved siden af regnskaberne i malerfirmaet, helt op til midten af tredserne.

Jørgen Nielsen

I 1961

- døde Frederik Nielsen, hvorefter Jørgen Nielsen overtog malerfirmaet.

Den anden søn, Erik Nielsen, blev ansat hos Frederik Nielsens ven Malermester Herm. Rasmussen, som drev malerfirma i Silkeborg, (De havde bl. a. mødt hinanden, da de som navere gik på valsen).

l dag er det et af Erik Nielsen's børn, der driver dette firma videre. 

Læs Frederik Nielsens spændende beretning om tiden på valsen...

Jørgen Nielsen driver firmaet videre indtil 1980, hvor Lars K. Nielsen køber og overtager malerforretningen og efter at have drevet virksomheden fra adressen Adelgade 65 i 113 år, flytter Lars firmaet til en nyerhvervet ejendom i Skanderborgs industrikvarter.

Per Dalentoft

Malerfirmaets daglige drift

- foretages i dag af Malermester Per Dalentoft. Ejerskabet er fordelt mellem Lars K. Nielsen (Slotsholmen A/S) og Herm. Rasmussen A/S fra den anden gren af familien Nielsen i Silkeborg. 

Familiefællesskabet der i mange år har været mellem de to virksomheder, er i dag udvidet til også at omfatte fælles ejerskab.